Venstres fylkesledere krever asylbarna hjem

Oppland Venstre har i dag (søndag 22. mars 2015) hatt styremøte og slutter seg til kravet fra en rekke fylkeslag i Venstre om å få hjem asylbarna som er sendt ut på feil grunnlag.

Venstres fylkesledere vil at de utsendte asylbarna skal få behandlet sin sak på nytt i henhold til det nye regelverket. Det bør ikke overraske noen hvor mye denne saken betyr for hele partiet.

Samarbeidspartiene fikk på plass en asylavtale som det er bred enighet om at innebærer en vesentlig forbedring i forhold til den forrige regjeringen. Da er det synd at denne saken bidrar til å skape et annet inntrykk. Vi har et ansvar overfor de barna som Norge har latt vokse opp som norske. Den nye asylavtalen vil sørge for at vi får en ny og bedre praksis – som både FrP og V er enige om. Det representerer noe nytt i norsk asyl- og innvandringspolitikk. Da burde det ikke koste regjeringa noe å la disse barna få sine saker behandlet i henhold til det nye reglementet. Snarere tvert i mot burde det være i regjeringens egen interesse å få denne saken ut av verden, og få fram det positive ved den nye avtalen.

I disse dager er det hundre år siden Stortinget vedtok «de Castbergske barnelover». Med dem ble Norge et foregangsland for å gi barn en rettsstilling uavhengig av foreldrene. Hensynet til den svake part var det som motiverte Johan Castberg til politisk handling – også der hvor ulike hensyn kolliderte med hverandre. Derfor var lovene kontroversielle den gang, mens vi i dag er stolte over å ha vært pionerer for å sette hensynet til barna først i politikken.

 

Som Johan Castberg uttalte under Stortingsbehandlingen i 1915:

[..] for det er det vigtigste; det er det, som ligger under og bærer denne sak, at det er retfærdighet den vil, og at den vil beskytte de smaa barn».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**