Maktpartiet Høyre i Lier kommune

Tove Hofstad, Lier Venstres listetopp 2015
Venstres listetopp Tove Hofstad mener Høyre "undergraver demokratiet og umyndiggjør de som kritiserer styrende makt". , Foto: Lierposten/Simen Næss Hagen

Det er sjelden jeg hisser meg opp over artikler i Lierposten, men 12. mars 2015 klarte jeg nesten ikke å sitte stille på toget da jeg leste artikkelen om at Høyre anker saken om Helene Justads meget omtalte påmelding til et retorikk-kurs i Toscana inn til kommunestyret.

Jeg sitter som vara til kommunestyret og ser dette fra utsiden. For meg virker det som om Høyres erfarne gruppe har sittet litt vel lenge ved makten.

Innsyn er en viktig premiss i et levende demokrati. Demokrati er bygget på tillit og gjensidig respekt, med rom for kritikk av makthaverne. Lier kommune var den aller første kommunen i Norge som i 2011 ble medlem av Transparency International, en forening som står i spissen for kampen mot blant annet korrupsjon.

Alle saker i Lier kommune skal tåle å bli debattert i åpenhet. Også saker som angår ordføreren. Omdømmemessig synes jeg denne saken setter Lier kommune i et dårlig lys.

Jeg sitter som Venstres ene representant i hovedutvalg for miljø. I Miljøutvalget behandler vi saker etter for eksempel Jordloven, som blant annet beskytter Liers grønne friområder og den dyrebare matjorda vår. Opplagte saker som anbefales avgjort i Miljøutvalget, hvor rådmannens anbefaling, og flertallet i Miljøutvalget stemmer mot, ankes i noen tilfeller av Høyres representanter inn til kommunestyret (hvor H er i flertall sammen med Frp), selv om de ikke har deltatt i debatten. Dette har alle partier selvsagt rett til, men når det ikke lovmessig eller politisk kan argumenteres for, virker det frustrerende og demotiverende.

I Toscana-saken har kontrollutvalget kommet fram til at ordføreren har brutt kommunens retningslinjer. Jeg kan forstå at flertallet i kontrollutvalget, som debatterte saken i halvannen time, reagerer sterkt når Høyres gruppe nå anker saken til kommunestyret. I følge media satser Høyre på å ”renvaske” ordføreren, ved at Frp vil stemme sammen med dem i kommunestyret, og dermed få flertall for at ordføreren har handlet i god tro. Det de ikke tenker på, er at de samtidig undergraver demokratiet, og umyndiggjør de som stiller spørsmålstegn og kritiserer styrende makt.

Hvordan kan det ha seg at ingen ansvarlige i Høyres gruppe har stilt seg kontrollspørsmålet:

Hvordan vil det oppfattes at en ordfører bevilger seg et retorikkurs i Toscana på skattebetalernes regning, når kommunen selv har som oppgave å spare millioner av kroner?

Om regelverket er brutt i denne spesifikke saken er én side av saken, men hvordan innbyggerne i Lier tolker handlingen er en annen, og viktigere side. Alle kan gjøre feil, og når man har gjort noe dumt, så viser all erfaring at det lønner seg å legge seg flat. Å trekke saken fram igjen i kommunestyret, for å prøve å renvaske ordføreren, vil bare gjøre vondt verre.

Tove Hofstad

1. kandidat for Lier Venstre

(Leserinnlegg i Lierposten 9. april, 2015)

 

Les utfyllende artikkel om innlegget her

 

Helene Justad – Min beslutning og mitt ansvar

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**