FrP har for meg alltid stått som verdimessig fjernkulturelle

Hulda Tronstad på talerstolen i Tromsø under Venstres landsmøte 2015, Foto: Morten Skåningsrud

Vi har til nå levd halvannet år med en regjering som ukentlig leverer utspill, ureflekterte forslag og leverer tildelingsbrev med store mangler og i strid med inngåtte avtaler og forlik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Dette gjør det vanskelig å være Venstre-tillitsvalg og vi står i et daglig krysspress, som skaper usikkerhet og redusert engasjement og lojalitet.

Vi lever i spenning på hva som blir det neste fra regjeringa. Hvor lenge skal vi orke dette? Hvor lenge skal vi leve i en politisk støy der de viktigste sakene drukner?

Vi har en regjering som sliter med å innse hvor tyngdepunktet i norsk politikk ligger
Tyngdepunktet i norsk politikk er jo ikke ytterliggående blåblått. Det ligger i sentrum.

Hvor vanskelig skal et ytterliggående høyreparti gjøre det for oss før vi sier at nok er nok? Venstre må ha en løpende vurdering på om dette tjener oss. Om den tjener politikken, for dette går faktisk på anstendighetens løs.

Venstre må stå fast på at en avtale er en avtale. Vi kan ikke resten av stortingsperioden finne oss i at avtaler blir undermindert av tilbaketog og dobbeltspill.

Politisk lederskap for en regjering er å gjøre gode strategiske vurderinger med flertallet i Storinget som utgangspunkt. Det vil gjøre regjeringen bedre og samarbeidet lettere.

Venstre er et parti som tar ansvar, og takk til stortingsgruppas helhjertede innsats for. Men i dag hefter vi med ansvar for politikk som føles fjernkulturelt. Det er et problem å være et parlamentarisk grunnlag for dette. Og det er og blir krevende

Til Erna: Vi kan snart ikke lenger ta ansvar for andres manglende politisk klokskap.
Erna: Du har et valg!
Erna: Du vet hvor du har oss.

Hulda Tronstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**