Sats på gründerbedriftene

Anders Wengen - fylkestings, Foto: Steinar Bleken

Buskeruds førstekandidat på fylkestingslista holdt innlegg på Landsmøtet om små- og mellomstore bedrifter, og finansiering av disse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Bærebjelken i norsk næringsliv er små bedrifter med under 10 ansatte. De utgjør rundt 90% av bedriftene i landet. Dette er et dynamisk, skapende og innovativt næringssegment – de produserer og absorberer ideer og produserer innovasjon i alle bransjer. Men de er i liten grad mottakere av de store, nasjonale virkemidlene.

Skal vi greie å få tatt ut potensialet i dette segmentet, skal vi greie å få til dette grønne skiftet, er det helt nødvendig å intensivere satsingen mot disse bedriftene.

Venstre har presset på regjeringen for å få plass et tidligfasefond for gründerbedrifter, men har enda ikke fått god uttelling. Vi må fortsette å presse regjeringen slik at vi får på plass det gjødselet som trengs for vekst. Slik tidligfasekapital må ikke bare komme innovative teknologi- og industribedrifter til gode. Også tjenesteleverandører, kulturnæringer og andre sektorer med høyt verdiskapningspotensial må kunne komme i betraktning for et slikt nasjonalt fond.

I flere fylker foregår det i dag prosesser for å få på plass lokalt forankrede næringsfond i samarbeid mellom offentlige og private som drives etter næringsmessige prinsipper. Disse fondene kjenner det lokale næringslivet, det lokale og internasjonale markedspotensialet og kan i tillegg dra nytte av spisskompetanse fra eksperter fra ulike bransjer. Etablering av et slikt fond står også i Buskerud Venstre sitt program.

Vi må jobbe for å plass nasjonale insentiver til slike fond etter modell av gaveforsterkingsordningen som finnes på kulturfeltet. Med den store forskjellen at statens penger her ikke vil være tilskudd, men en investering. Dette vil gi flere, varierte og solide fond, og større mulighet for at gode bedrifter lykkes. Dette vil være et viktig grep for å øke hastigheten på det grønne skiftet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**