– Hovedkontoret må til Oppland

Politi panser bil
Reformen vil gjøre politiet bedre i stand til å møte både dagens og fremtidens kriminalitetsutfordringer, og vil styrker beredskapen., Foto: (CC BY-ND 2.0) Politiet i Vestfold / Flickr.com

Politireformen, med færre men større regioner, byr på mange arbeidsplasser som bør legges til Oppland, mener fylkestingsrepresentant Eivind Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Antall politidistrikter skal reduseres fra 27 til 12, og ressurser i politiet skal frigjøres fra administrasjon til operativ tjeneste. Politiet skal i større grad utføre kjerneoppgavene, og blant annet responstid, oppklaringsprosent, og saksbehandlingstid har vært kjent som problemområder. Brenna mener det er viktig at Innlands-politiets hovedkontor legges til Gjøvik eller Lillehammer.

– Gjøvik er dessverre den byen med mest kriminalitet i forhold til innbyggertall, og befolkningstettheten tilsier også at et nytt hovedkontor bør legges hit. Det bringer mange nye arbeidsplasser til Oppland, som vi trenger. Lillehammer er også svært sentralt kommunikasjonsmessig i forhold til begge fylkene, sier Brenna, og peker på at Oppland har langt færre statlige arbeidsplasser – og lavere vekst i statlige arbeidsplasser, enn Hedmark.

Valdres-kommunene har allerede erfaring med større politiregion, og Brenna sier erfaringene er positive.

– Her har det fungert godt å ha færre men større politikammer. Det er de samme tjenestemennene som før, og det er også viktig i denne prosessen at man tar vare på lokalkunnskapene, blant annet gjennom å sørge for at hver kommune har sin kontaktperson, sier Brenna, og mener Venstre skal være stolte av den nye politireformen.

– De fleste synes det er en god løsning å spare penger på administrasjon og heller bruke ressursene i gatene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**