Guri på to hjul for bedre klima

Guri Melby
Foto: Jo Straube

Alle Oslo kommunes nær 50.000 ansatte er påmeldt den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen. Det er godt nytt for folkehelsa og også klimaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Mer sykling er et kinderegg. Det reduserer utslippene av klimagasser, fører til mindre luftforurensning og er arealeffektivt, forteller Venstres Guri Melby om bakgrunnen for Oslo kommunes deltakelse i Sykle til jobben-aksjonen, som starter i dag.

gurisykkel
Guri Melby deltok på Sykle til jobben-aksjonen.

Reisevaneundersøkelsen viser at ca. 40 % av våre daglige reiser er på under 3 kilometer. Den viser også at halvparten av alle reiser på mellom 1 og 3 km gjennomføres med bil. – Det er innenfor sykkelavstand, og potensialet for sykling er enormt. Vi jobber blant annet for at flere og flere kan sykle til jobb, og håper at arbeidsgiverne legger mest mulig til rette for at det er mulig, utdyper Melby. – I tillegg til at det er en klimagevinst, kan det kanskje ha positiv effekt på sykefraværet.

Guri Melby er opptatt av at Oslo skal være en by tilrettelagt for syklister, og målet er å doble antallet innen 2025. Melby ønsker flere sykkelprioriterte gater, flere bysykler, god skilting og flere sykkelstativer. Hun er glad for at Torggata er ferdigstilt som sykkelprioritert gate, og at Storokrysset vil bli tilrettelagt for syklister.

– Vi jobber med revidering av hele sykkelveinettet. Vi vil ha høyere prioritering for syklister i nye veiprosjekter, for vi opplever at syklistene kommer langt nede når det gjelder fremkommelighet. Vi har ikke nok sykkelveier, men vi må sørge for at de vi har kan brukes. Finn frem sykkelen, så skal vi gjøre vårt til at sykkelveiene blir lettere fremkommelige, sier Melby.

Sykle til jobben-aksjonen strekker seg over 60 dager, helt frem til 19. juni. Blant premiene deltakerne konkurrerer om er det blant annet en elsykkel, og så mange prøvde å melde seg på mandag morgen at nettsidene var nede i en periode. Melby er spent:

– Det er spennende å se hvor mange av Oslo kommunes nær 50.000 ansatte som kommer til å sette seg på sykkelsetet og tråkke i vei til fordel for klimaet, miljøet og egen helse. Forhåpentlig er 60 dager nok til å påvirke vaner.

Se saken i Dagsavisen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**