Brenna utfordret fylkesordføreren om vei

Fylkestingsrepresentant Eivind Brenna utfordret i dag fylkesordføreren om veistandarden på vestsida av Mjøsa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Det er ikke lett å være ombudsmann for alle dårlige fylkesveier, mange er dårlige nå i vårløysinga. Men særlig når det gjelder Fv 162 på Østsinni, fikk vi bilde og spørsmål fra en oppsitter, det så ikke bra ut, sa Brenna i spontanspørretimen i fylkestinget.

– Man kan kjøre mange veier mellom Lillehammer og Dokka, men denne er ikke å anbefale. Snertingdal – Dokka er full av høl og sprekker i veien. 10 cm breie sprekker og 15 cm dype. Har du løse tenner eller løs mage så kan de verste ting skje. Landåsen –Dokka er også en vei med veldig dårlig standard, understreket Brenna, og lurte også på om fylkesordføreren har samvittighet til å la veistandarden forbli slik som den er i dag.

– Spør innbyggeren. Samvittighet er ikke mitt spørsmål, fylkesordfører, men har vi en plan for hva vi skal gjøre for å få opp en bedre standard. Oppsittere betaler den samme veiavgifta, kan vi fortsette med denne standarden, spurte Brenna, og etterspurte samtidig hvordan en skal få orden på forfallet.

Fylkesordfører sa i sitt svar at vedlikeholdet ikke ergodt nok og at tiltak vil bli satt i gang straks. I tillegg vil hele utfordringen med vedlikehold bli satt på dagsorden i Fylkesutvalget allerede i neste uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**