– Forsiktighetskultur ødelegger

pensumbok
Foto: freeimages.com

Fylkeskommunen styres etter en forsiktighetskultur som legger lokk på tilbudene i Oppland, mener fylkestingsrepresentant Eivind Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Oppland Fylkeskommune kommer i år ut med et driftsresultat på 174 millioner kr.

– Det høres jo i utgangspunktet bra ut, det motsatte ville vært verre. Underskudd gir ofte dårligere tjenester og uro i organisasjonen. Men oppgaven er å gi innbyggerne de beste tjenester innenfor den ramma vi får i skatt og overføringer. Spørsmålet er om fylkeskommunen er så forsiktige at vi gjør mye mindre enn det vi kunne fått gjort, mener Brenna.

– 174 mill er like mye som en stor videregående skole koster å drive. Eller om vi reparerte fylkesveier ville vi komme langt med vedlikehold på mange av de dårligste fylkesveiene, sier han, og legger til at det er satt av 12 millioner til undervisning i videregående skoler, samtidig som mange faller fra og ikke har fått tilstrekkelig tilpasset undervisning.

– Dette er ikke bra. Forsiktighetskulturen gir ikke den nødvendige utvikling og de tilbud som innbyggerne har fortjent. Vi forventer at fylkeskommunen blir mer offensiv for å møte Opplandssamfunnets utfordringer. Mange områder kunne trenge en mer framoverlent innstilling: Grønn vekst, bedre kollektivtilbud og utvikling av arbeidsplasser i alle regioner for å nevne noen av de store utfordringer, mener Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**