Aktiv forebygging og behandling av rusproblemer

Kysten, Asker. Foto: Randi Hausken
Kysten, Asker. Foto: Randi Hausken

Kommunenes velferdstjenester skal være kjennetegnet av respekt og individuell tilpasning for den enkelte. Alle som sliter med rusavhengighet skal få tilbud om hjelp fra en helhetlig tiltakskjede.

Venstre er opptatt av at tiltakene er lett tilgjengelig og at de tar i bruk et bredt spekter av virkemidler. Asker kommune må arbeide systematisk med å forebygge rusbruk, særlig blant barn og unge.

Asker Venstre vil:

  • Ha et sterkere forebyggende rusarbeid mellom skole, helsevesen, politi og hjem.
  • Ha rask og helhetlig oppfølging av rusavhengige med bosted, helse, aktivitet og arbeidstrening.

 

Mer om Asker Venstres helsepolitikk:

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**