Kvalitet på kommunale tjenester

Asker kulturhus
Asker kulturhus. Foto: Ivar Knai

Venstre er opptatt av at de kommunale tjenestene skal være kjennetegnet av kvalitet, rettsikkerhet og likebehandling for kommunens borgere. Kvalitet i kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon, avhenger av kompetanse og at kommunen utvikles og ledes som en moderne kunnskapsvirksomhet.

Venstre ønsker en blanding av privat og kommunal drift av de ulike tjenestene. Kostnadsbevissthet og klare kvalitetskriterier i kommunal drift og investeringer kan gi redusert kommunal gjeld og økt handlefrihet.

Asker Venstre vil:

  • Styrke rettsikkerheten for kommunens borgere gjennom sterkere fokus på etiske retningslinjer og saksbehandlingskrav.
  • Jobbe for nøkternhet i kommunens drift og investeringer i nybygg og anlegg.
  • Stille klare kvalitetskrav og kontrollmuligheter ved konkurranseutsetting av kommunale tjenester.
  • Arbeide for reduksjon i den kommunale gjeldsbelastningen ved ekstraordinær nedbetaling av gjeld ved lavt rentenivå.

 

Mer om Asker Venstres politikk for kommunal styring:

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**