Systematisk fattigdomsbekjempelse

Årsaker til fattigdom er mange og som regel sammensatte. Tiltakene må reflektere nettopp dette. Asker Venstre ønsker å arbeide helhetlig med å bekjempe fattigdom i vår kommune. Å være fattig i kommuner der de aller fleste har det materielt veldig godt, gjør det tungt å stå utenfor.

Familiene som er i en utsatt posisjon er blant annet familier med innvandrerbakgrunn og/eller familier med eneforsørgere. De aller fleste av oss vil være enige i at alle barn skal ha likeverdige muligheter uavhengig av økonomisk status. Men hva vil vi gjøre for å sikre det? Venstre tror vi må jobbe systematisk. Vi må se på samordning mellom ulike offentlige tjenestetilbud. Vi må ha gode lavterskeltilbud, særlig for barn og unge og vi trenger en debatt om differensiering av avgifter etter inntekt.

Asker Venstre vil:

  • Innføre gratis kjernetid i barnehage for barn mellom 3 og 5 år fra lav-inntektsfamilier.
  • Arbeide for at Asker har en variert boligbygging.
  • Bekjempe fattigdom blant barn og unge i Asker og iverksette tiltak slik at barn og unge som lever i fattigdom har et godt sted å bo og kan delta på skole- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre.
  • Innføre et Askerkort med reduserte priser på fritidsaktiviteter for barn og unge og som gratiskort for barn i fattige familier.

Mer om vår politikk for velferd og sosialt ansvar i Asker:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**