Oslo kommune har redusert klimagassutslippene

Guri Melby
Foto: Jo Straube

Oslo kommune har redusert klimagassutslippene fra egne virksomheter med hele 22 prosent fra 2013 til 2014. –Det viser at miljøarbeidet i kommunen gir gode resultater, sier byråd for miljø og samferdsel fra Venstre, Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Oslo skal være en internasjonalt ledende miljøby. Med Venstre i byråd gjennomfører kommunen ambisiøse klima- og miljøtiltak innen bygg, energiforsyning og transport. Blant annet ble antall nullutslippskjøretøy i virksomhetene økt fra 97 til 397 fra 2013 til 2014 og oljefyrer er faset ut av flere kommunale bygg. Årets rapportering viser at tiltakene virker, og en positiv utvikling for å kunne nå Oslos klimamål.

− Vi er opptatt av at Oslo skal gå foran og kutte i egne utslipp. For å nå det ambisiøse målet om å redusere klimagassutslippene på 50 prosent innen 2030 må kommunens virksomheter gjøre sitt. Vi er i ferd med å lage en egen klima- og energistrategi som blir sentral i det videre arbeidet. For å nå målet om nullutslipp forsterker vi innsatsen framover, sier byråd Melby.

Dette er tredje året Oslo kommune undersøker klimagassutslipp fra egen tjenesteproduksjon. Hensikten med rapporteringen er å få en samlet oversikt over kommunes miljø- og klimaarbeid og synliggjøre hva som kan forbedres. Rapporten viser data fra virksomhetenes egne innrapporteringer og omtaler miljøsertifisering, klimagassutslipp, energibruk, transportutslipp og kildesortering fra kommunens virksomheter. Utfasing av oljefyrer er det tiltaket som har gitt størst nedgang i CO2- utslipp, tilsvarende 10 prosent. Videre har mer klimavennlig energibruk og transport ført til en reduksjon av utslippet på henholdsvis ca. 7 og 4 prosent sammenlignet med 2013. Utslipp fra kjøretøy var på 3052 tonn i fjor, som er en reduksjon fra 3090 tonn i 2013. Transport utgjør 35 prosent av det totale CO2-utslippet fra Oslo kommunes virksomheter. Virksomhetene har det siste året økt antall nullutslippskjøretøy fra 97 til 397.

Tall fra Ruter viser at kapasiteten i kollektivtransporten øker mer enn befolkningsveksten. Samtidig er det registrert en økning av antall påstigninger. Dette tilsier at Osloborgere benytter kollektivtransport mer enn tidligere, samtidig som tilbudet er bedre.

− Rapporten viser en nedgang i CO2-utslipp fra buss med 3,7 prosent fra 2013 til 2014. Målet er at all kollektivtransport skal være klimanøytral innen 2020, og det er godt å se at vår satsing på biogass og hydrogen som drivstoff gir resultater, avslutter Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**