Uttalelse: La folk selv bestemme hvem de er

Fortsatt finnes det mange forventninger som følger med de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene. De fleste av oss føler seg fornøyd med å være det kjønnet vi er født som, og tenker ikke så mye over det. Noen tar skrittet å skifte fysisk kjønn, til det kjønnet de føler at de er mentalt født som. For denne gruppen er det veldig viktig å ha et medisinsk tilbud som muliggjør dette.

Anders Wengen
Anders Wengen, 1. kandidat, Buskerud Venstre

Noen føler at de ikke hører hjemme i noen av kjønnskategoriene, men føler at de har en kjønnsidentitet som ligger et sted i mellom mann og kvinne. For denne gruppen er det også viktig med en kjønnsidentitet. Mange i denne gruppen synes det er viktig at andre forstår at de hverken føler seg som mann eller kvinne. Derfor burde det være en selvfølge at de som opplever at de ikke føler seg hjemme i noen av kjønnskategoriene, får mulighet til å endre sitt juridiske kjønn til en tredje kjønnskategori.

Identitet er noe som er veldig viktig for de aller fleste. Derfor burde det være sånn at systemene tilpasses til individene, og ikke slik at individene må tilpasse seg systemet, slik som det er i dag. Buskerud Venstre mener at personer kan få utstedt reisedokumenter hvor det står en X under kjønn, som de gjør i Australia.

I dag må du skifte kjønn fysisk og steriliseres for å skifte kjønn juridisk. Dette medfører at du blir steril. Vi i Buskerud Venstre mener dette er et grovt overtramp når det gjelder individuell frihet til å bestemme hvem du er. Derfor bør personer kunne skifte juridisk kjønn uten å måtte ta en full kjønnsoperasjon.

Derfor mener Buskerud Venstre at:

  • Kravet om kastrasjon ved bytte av juridisk kjønn er et klart brudd på menneskerettighetene.
  • Det skal være mulig å endre juridisk kjønn, uten krav om diagnose og/eller medisinsk behandling.
  • Myndighetene må anerkjenne at det eksisterer flere enn to kjønn, og at dette må gjenspeiles ved flere enn to avkrysningsmuligheter i alle offentlige dokumenter og identifikasjonspapirer.

Anders Wengen
Fylkesordførerkandidat Venstre

Julius Mikkelsen
leder Buskerud Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**