Styrker Innlandet som bioøkonomiregion

Ketil Kjenseth
Ketil Kjenseth, Foto: Venstre, Foto: Venstre

Venstre og Krf har i dag blitt enige med regjeringspartiene Høyre og Frp om revidert nasjonalbudsjett. Til sammen omprioriteres det 420 mill kr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstres stortingsrepresentant i Oppland, Ketil Kjenseth, er fornøyd med avtalen de fire partiene har kommet til enighet om.
– Dette er en avtale som møter de nasjonale utfordringene med økt ledighet i deler av arbeidslivet, med 500 flere studieplasser, 500 flere plasser til arbeidsmarkedstiltak og økt lærlingetilskudd, sier Ketil Kjenseth.
Grønn vekst
– Innlandet tar med denne enigheten nye skritt på veien til å bli et nasjonalt senter for bioøkonomi og en viktig region innen den grønne omstillingen. Både Venstre og Krf har kjempet for penger til Senter for bioøkonomi ved Høgskolen i Hedmark og Arena Heidner. Nå får Senter for bioøkonomi et tilskudd på 2 mill kr for å styrke sin stilling. Dette er viktig for å løfte fram en solid kunnskapsplattform for den grønne omstillingen og veksten som hele innlandet og landet skal inn i, sier Kjenseth.
– For Venstre er det aller viktigste å satse på kunnskap, grønn vekst og velferd. Dette bringer oss videre i grønn og riktig retning, sier Ketil Kjenseth.
Bedre vilkår for biogass
Kjenseth viser også til at avtalen sikrer at biogass nå blir langt mer gunstig som drivstoff med fritak for veibruskavgift og at det blir særlig lønnsomt for busser og tunge kjøretøy.
– Vi har nå tre store aktører i innlandet som produserer biogass; GLØR på Lillehammer, HIAS på Hamar og HRA på Hadeland. Til sammen produserer disse nå så mye biogass at de kan levere til store deler av bussparken i mjøsområdet. Det er på høyt tid at fylkespolitikerne nå tar grep for å putte dette på lokale tanker, sier Kjenseth og etterlyser en mer aktiv politikk for grønn omstilling regionalt.
Kjenseth mener det er på tide å slå sammen de to fylkeskommunale busselskapene OpplandsTrafikk og HedmarksTrafikk.
– Slik kan vi stå sterkere sammen om å ta i bruk nye typer busser og drivstoff og gi et bedre og mer miljøvennlig busstilbud i innlandet, sier Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**