Debatt: Hvorfor legge ned gode utdanningstilbud?

Foto: Liv Maren Mæhre Vold

Det er grunn til å reagerer på at SV’s Fredlund og Høyres Jønnes går ut og forsvarer endringene i utdanningstilbudene. Det er logisk å redusere et tilbud dersom vi har færre elever, men kutt i velfungerende tilbud knyttet til de studieforberedende løp er det vanskelig å skjønne logikken i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

På Lillehammer og i Valdres har man et kulturaktivitetstilbud som gjør det mulig for elever med lang erfaring fra kulturskolene og med ønske om å bli god på f eks fiolin, klaver eller dans å ha dette som fag i tillegg til vanlig videregående fag. Dette vil Oppland Fylkeskommune fjerne, med en slett begrunnelse. Disse tilbudene koster ikke elevene noe. De gir elever med spesielle talent mulighet til å bo hjemme og bli gode på instrumentet sitt. Elevene er i tillegg motiverte for dette og har ikke problemer med å finne ut hva det går ut på. Ingen av de argumenter som føres fra fylkeskommunen holder mål. Dette kuttet må man stryke fra høringsforslaget så fort som mulig.

På Raufoss videregående har de et spesialtilbud i fotball 4-årig kombinert med studiespesialisering. Der kan elevene få kombinere skole og fotball. Dette gir gjerne motiverte elevgrupper. Dette er også foreslått fjernet fra Raufoss med deres lange tradisjoner i å ha gode fotballag. Her er det heller ikke mulig så se de gode argumenter for dette kuttet.

Tvert i mot er disse tilbudene blitt til som en kombinasjon av engasjerte idrettslag og foreldre i samarbeid med skolene. Godt samarbeid mellom skole, arbeidsliv og foreldre er jo det man søker å oppnå. Derfor må det være opp til skolen å ha gode partnerskapsavtaler med idrettslag og andre som kan være med å fylle hverdagen med meningsfylt og utviklende aktivitet samtidig som man oppnår studiekompetanse.

På videregående skolene har elevene mange fritimer (vanligvis ca 10 pr uke). At elevene bruker disse til, for dem meningsfylte aktiviteter som å øve på instrument, danse eller trene i fotball og ski, det bør premieres og ikke fjernes.

Jeg er redd at fylkeskommunen nå fjerner krydderet i utdanningen og at vi sitter igjen med en gråere og fattigere videregående skole. Skolepolitikerene bør ikke gå inn for en slik rasering av gode tilbud.

Eivind Brenna, gruppeleder Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**