Lørenskog Venstre et miljøvennlig sentrumsparti

Grønt og fint ved Langvannet og Rådhusparken
Grønt og fint rundt Langvannet og i Rådhusparken “Foto: Monica O.Oseberg”

“Venstre ønsker en
kommune det er godt
å bo og leve i.

Venstre ønsker en kommune
det er godt å bo og leve i,
med en miljøvennlig utvikling
til beste for alle innbyggerne.
Det gjelder de neste fire årene, men også for mange generasjoner fremover.

 

Vi i Venstre har store tanker om og stor tro på fremtiden. Derfor tar Venstre på seg et viktig ansvar som miljøparti. Dette gjør vi fordi vi ønsker å gi våre barn og barnebarn like gode muligheter til å oppleve ren natur, slik vi gjør nå. Det handler om å sikre livsgrunnlaget og livskvaliteten for fremtidige generasjoner.

Ved å ta i bruk ny kunnskap og teknologi, ønsker vi å intensivere innsatsen for miljøvennlige tiltak. Vi i Venstre ønsker gjennomslagskraft for vårt samfunnssyn og derfor vil vi samarbeide med dem som til enhver tid kan gi oss støtte i våre viktigste saker.

De beste løsningene for fremtiden, mener vi skapes i et samarbeid mellom enkeltmennesker, forskning, næringsliv, organisasjonsliv og den offentlige forvaltning.

Som enkeltindivider er vi alle ansvarlige for oss selv og miljøet rundt oss. Politikerens ansvar er å ta hensyn til miljøet i planlegging og beslutninger som fattes på vegne av fellesskapet.

14. september skal Lørenskog velge
sine tillitsmenn og kvinner for de neste fire årene.

Valget er nå ditt.
Godt valg!

Grønn hilsen fra Lørenskog Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**