Lørenskog Venstre om kultur, idrett og folkehelse

Treningmoro og sommer avslutning ved Mønevann
Treningsmoro og sommer avslutning ved Mønevann “Foto: Kjell Erik Oseberg”

” Flest mulig
i aktivitet,

mest mulig,
lengst mulig.

 

Frivillige organisasjoner og foreninger gjør en formidabel innsats for kultur-og idrettslivet i kommunen vår.
Dette engasjementet vil vi støtte.

 

Kommunen må gi kultur og idrett gode rammevilkår og spille en aktiv tilretteleggerrolle. Idretten må utvikles når det gjelder bredde og tilgjengelighet for alle. Det er viktig å redusere frafallet i idrett- og kulturaktiviteter.

Folkehelsen påvirkes av hvorvidt enkeltmennesket har muligheter for aktiviteter som øker trivsel og velvære. Fordi mennesker er forskjellige, kan det bety alt fra fysisk aktivitet, kulturaktiviteter, sosialt liv eller ved naturopplevelser. Som kommune trenger vi derfor variasjon og bredde i tilbudet.

Lørenskog Venstre vil:

Ung kultur på Volt på Lørenskog Hus
Ung kultur på Volt på Lørenskog Hus, Foto: Kjell Erik Oseberg
  • støtte tiltak som fremmer større bredde i alle typer idrett, mosjon og kultur for alle aldersgrupper og funksjonsnivåer
  • støtte idrettslag som stimulerer til lavterskeltilbud for ungdom 13 – 19 år
  • utvikle rådhusparken som et kulturelt møtested
  • gi biblioteket tilstrekkelige ressurser og forsterke det som et sosialt møtested
  • gi fortrinn til lokalt og regionalt forankret kulturtilbud i Lørenskog Hus
  • knytte husstander og gårder i Losbydalen til offentlige vannverk, slik at Knuttjern kan benyttes som badevann
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**