Ja til nasjonalpark i Østmarka

Ja til Østmarka som nasjonalpark. , "Foto: Monica O. Oseberg"

Alt i 2012 foreslo Østmarkas Venner å opprette en nasjonalpark i Østmarka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Alt i 2012 foreslo Østmarkas Venner å opprette en nasjonalpark i Østmarka. Den viktigste grunnen til det var å sikre marka for friluftsliv og naturopplevelser og gi den en bedre beskyttelse enn det Markaloven gjør. Den gir ikke tilstrekkelig vern mot naturødeleggende inngrep, og derfor er det nødvendig med en nasjonalpark i viktige deler av marka.

“Status som Nasjonalpark
gir
bedre vern en markaloven.

En nasjonalpark vil i tillegg til naturreservatene, som allerede er opprettet, sikre de store naturverdiene i Østmarka. Nasjonalparken skal ikke hemme friluftslivet. Dagens turveier og løypetraseer opprettholdes, markastuer blir som før og likedan mulighetene for jakt og fiske. For alle som er glad i Østmarka vil en nasjonalpark bli en berikelse. Mye av motstanden bygger på misforståelser om konsekvensene.

“Motstanden bygger
på misforståelser.

Det er uforståelig for meg at kommunestyret i Lørenskog i februar 2013 sa nei til å starte et utredningsarbeid om nasjonalpark. Det skjedde mot stemmene fra Venstre og SV.

Venstre går i programmet for neste kommunestyreperiode inn for nasjonalpark i Østmarka og vil arbeide for at utredningsarbeid blir igangsatt.

Per Flatberg, Lørenskog Venstre "Foto: Naturvernforbundet"
Per Flatberg, Lørenskog Venstre
“Foto: Naturvernforbundet”

vh
Per Flatberg
Styremedlem
Lørenskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**