God barndom

God barndom. God skole., Foto: Jo Straube og Sveinung Bråthen

Skolene i Oslo skal være best i landet, også på å utjevne sosiale forskjeller. Venstre mener at barns bakgrunn ikke skal avgjøre fremtiden deres. Derfor vil vi satse på lærerne og ha gratis kjernetid i barnehager og aktivitetsskole for familier med lav inntekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Alle barn skal kunne leke trygt ute, drive idrett og oppleve kultur der de bor. Vi skal ruste opp bibliotekene i hele byen.

Vi vil fortsette å satse på det som har gjort Oslo-skolen til landets beste, og sørge for at det finnes lekeplasser, grøntområder og idrettsanlegg der folk bor.

Oslos mangfoldige befolkning gjør at vi må satse målrettet der behovet er størst. Barnehagene spiller en viktig rolle i å gi alle barn et best mulig utgangspunkt, spesielt gjennom språkopplæring. Venstre mener at alle barn er forskjellige, og vil tilpasse undervisningen til hver enkelt, slik at alle får sjansen til å lykkes.

En stemme til Venstre er en stemme for en god by å vokse opp i.

Les mer om hva Venstre vil.

Les om hva Venstre har gjort.

Bli med å vinne valget
Bli med å vinne valget
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**