Fysisk aktivitet

Jordklode, Jerikobakken, Lindeberg
Jerikobakken, Lindeberg, Foto: Kulturbyrået Mesen

Det er positivt for kroppsleg og mental helse, og ikkje minst for læring å vera kroppsleg aktiv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre vil legga til rette for at borna kan vera meir fysisk aktive i løpet av skuledagen.

Venstre vil:

  • leggja til rette for at det er trygge skulevegar, slik at flest mogeleg kan gå eller sykla.
  • fremma fysisk aktivitet blant born og unge, gjennom å oppmoda til undervisning utandørs.
  • skapa miljø for fysisk aktivitet på skuleområdet

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**