Ungt Entreprenørskap

Nytt beite., Ill: Snoron.com

Ved å gje ungdom erfaring med næringsliv og verksemder, utdannar me fleire som i framtida kan skapa arbeidsplassar til seg sjølv og andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Framtidas arbeidsplassar er enno ikkje skapt. Framtidas leiarar er enno ikkje skulert. Gjennom ei satsing på UE byggjer me kompetanse og vågemot for framtida.

Venstre vil:

  • Vidareutvikla Ungt Entreprenørskap i Stord kommune.
  • Bruka næringslivet og lokal kompetanse til inspirasjon for deltakarane.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**