Barnevern og sosiale tenester

Uttalelse fra Venstres landsstyre: Arven etter Castberg
Uttalelse fra Venstres landsstyre: Arven etter Castberg, Foto: margitwinkler

Alle born har rett til ein trygg oppvekst og god omsorg. Når dette ikkje kan sikrast av dei føresette og deira nettverk må samfunnet trå til. Barnets beste, barnets deltaking og barnets perspektiv skal ha hovudfokus i alle barnevernssaker.

Venstre vil:

  • bidra til auka kompetanse og etterutdanning med rettleiing
  • legga bornets beste, deltaking og perspektiv til grunn i alle barnevernssaker
  • ha ei god rådgjevingsteneste for dei som kjem i ein vanskeleg livssituasjon
  • ha eit stort fokus på barnefattigdom
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**