Dyrevelferd- og forvaltning

Som politikarar har me også ansvar for dyra i kommunen. Venstre vil setta dyrevelferd i fokus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Varmen me vise for kvarandre må også strekkjast til å gjelda dyra i kommunen. Kommunen kan leggja til rette for gode vilkår for husdyr, kjæledyr og ville dyr både i og utanfor fangenskap

Venstre vil:

  • stimulera til meir jakt på hjort for å ivareta ein frisk og bærekraftig bestand
  • oppmoda om Id-merking av hundar og kattar.
  • oppmoda til sterilisering av kattar som ferdast fritt.
  • forby sirkus som nyttar eksotiske dyr å settja opp førestillingar på kommunal grunn.
  • motarbeida evt. oppretting av pelsdyrfarmar.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**