Langvarige og samansette lidingar

Psykisk helse, Ill: Ukjent

Mange opplever helsesvikt i løpet av livet. For nokre kan det vera heilt frå fødselen av. Mange må leva år av livet sitt med kronisk sjukdom. Venstre meinar at desse skal ha ein verdig kvardag og vera trygge på å få tilpassa hjelp.

Venstre vil:

  • jobba for eit inkluderande arbeidsliv
  • at tenesta legg meir vekt på meistring enn på symptom
  • tilsetta fleire terapeutar med sikte på meistring
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**