Leirvik og Eldøyane hamn

Ei sentrumsnær og aktiv Leirvik hamn, Foto: Geir Angeltveit

Transport langs sjøvegen, både godstransport og persontransport er ei viktig og tradisjonell næring på Stord, og vil vera viktig også i framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Leirvik hamn er ein svært sentral del av kommunen, og mange engasjerer seg i visjonar om korleis hamneområdet best kan utviklast. Den hamna som er viktigast for drift og virke til Stord Hamnestel ligg på Eldøyane, det vert viktig for oss å styrka denne som godshamn i framtida.

Venstre vil:

  • at Hamnestellet ved neste krossveg skal flytta til Eldøyane.
  • ha ein serviceinnstilt organisasjon som er med på skipsretta og maritime aktivitetar i kommunen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**