Rusomsorg og psykisk helsevern

Foto: Stock photo © -art-siberia

Psykiske lidngar vedkjem mange. Og er lidingar ein må ta på alvor, forstå og sjå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre vil styrka samarbeidet mellom dei ulike nivåa i behandlingsapparatet. Psykiske lidingar og ruslidingar aukar i vår verden. Mange vil oppleva ei slik liding i løpet av livet. Psykisk lidingar er ei av dei viktigaste årsakene til sjukemelding og uføretrygd. Det er behov for å styrka innsatsen innan barne- og ungdomspsykiatrien.

Venstre vil:

  • vidareføra iJOBB-samarbeidet med Kirkens Bymisjon
  • ha reell brukarmedverknad på individ og systemnivå
  • tilsetja fleire erfaringsmedarbeidarar
  • ha kompetanse i høve reduksjon av tvang
  • ha tverrfagleg organisering innan arbeid med rus og psykisk helsearbeid
  • utvida tilbodet med kommunepsykolog, som eit lågterskeltilbod
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**