Venstre vil

Foto: Jo Straube

Skolene i Oslo skal være best i landet, også på å utjevne sosiale forskjeller. Derfor vil vi satse på lærerne og ha gratis kjernetid i barnehager og aktivitetsskole for familier med lav inntekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 • Psykologer, helsesøstre og rådgiverteam i skolen.
  Alle elever skal ha noen å snakke med om psykisk helse, stress og andre utfordringer.
 • En styrket svømmeopplæring.
  Vi skal bygge flere bad og utvide åpningstiden, og sikre alle skoler adgang til mer svømmeundervisning.
 • Arbeide for å øke pedagogtettheten i barnehagene.
  Godt kvalifisert ansatte og høy nok bemanning er avgjørende for kvaliteten på tilbudet.
 • Gjøre skolene til lokale kulturbygg.
  Dette vil vi gjøre ved å samlokalisere nye idretts- og nærmiljøanlegg med skoleprosjekter.
 • Trygge skoleveier.
  Vi må identifisere alle skoleveier som kan være utfordrende, og prioritere sikring av dem.

Les hele bystyrevalgprogrammet her.

Les mer om Oslo Venstre på våre hjemmesider.

Les om hva Venstre har gjort.

Bli med å vinne valget
Bli med å vinne valget

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**