Den planlagte Lørenskog Vinterpark

Innendørs skibakke Dubai Mall of Emirates., "Foto: Monica O. Oseberg"

Innendørs skihall – et morsomt aktivitets tilbud eller kun en miljøversting?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Utbyggingsavtale for Lørenskog vinterpark skulle bli lagt ut for offentlig ettersyn etter behandlingen i formannskapet i junimøtet. Politikerne var tverrpolitisk undrende til en del forhold i forslaget til utbyggingsavtale, så saken ble utsatt.

Innendørs skibakke Dubai Mall of Emirates. "Foto: Monica O. Oseberg"
Innendørs skibakke Dubai Mall of Emirates. “Foto: Monica O. Oseberg”

En vinterpark vil innebære en skihall, hotell og mange andre kommersielle og kulturelle tilbud. Skihallen vil innebære en vesentlig støydemper for tilliggende bebyggelse i Haneborglia. Tiltakenes miljøregnskap vil være et viktig forhold å vite mer om. Trafikkløsninger og hvordan nye trafikkløsninger skal finansieres er også viktig å få ordentlig avklart.

Vårt styremedlem Per Flatberg var tilstede på informasjonsmøte om Lørenskog Vinterpark 17.06.2015:
“Det var dårlig frammøte, men Selvaag hadde en proff presentasjon med vekt på hvilket enestående anlegg dette skal bli og lite om ulempene. Kostnad for “kjerneaktivitene” 1.2 milliarder, hvor store de samlede investeringskostnadene blir er uklart. Kritiske kommentarer kom fra tilhørerne bl.a. om trafikk når de beregner 400.000 årlige besøk, derav 20% kollektivt.

” Gjennomsnittlig vil 909 besøkende
komme med bil pr dag året rundt.”

Jeg trakk fram de negative konsekvenser for marka, jfr.NINA- rapporten og kritiserte at reguleringsplanen er på høring med frist i juli.”
Venstres konklusjon om vinterparken så langt er at Lørenskog er en attraktiv kommune, og vi kan ta oss råd til å vurdere grundig og kritisk de ulike innspill som kommer.

Bjørn Ivar Gran, gruppeleder

Diverse linker:

Lørenskog Kommune –Lørenskog vinterpark – Detaljreguleringsplan Websak historisk 13/345

Innendørs Skihall SkiDubai, The Mall of Emiraits, Dubai

Forslags stillers kommentar til KU av 20.03.15
Selvaags notat av 23.03.2015 ang. Salamanderdammene nye og gamle på Ødegården.

Artikkel i Dagens Næringsliv fra okt. 2014

10 lengste innendørs skihaller i verden

I Torsby rett over grensen i Sverige ligger en innendørs skitunnel 1,3 km lang

Aftensposten`s Osloby nyheters dekking av saken vinterpark planene

Groruddalen/Akes avis frykter økt trafikk

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**