Fylkeskommunens ansvar for reiselivsnæringen

Bjørevatnet, Hallingdal, Foto: *saipal (https://flic.kr/p/4SzSGq)

Fylkeskommunen skal være en offensiv tilrettelegger for grønn, bærekraftig næringsutvikling som reiseliv er.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

På førstekandidat Anders Wengens blogg kan du bl.a. lese dette innlegget om fylkeskommunens ansvar for reiselivsnæringen. Enjoy:

Fylkeskommunens ansvar for reiselivsnæringen

Reiseliv er en av Buskerud viktigste næringer. Ikke kun direkte gjennom sysselsetting og verdiskapning, men også indirekte som viktige bærere av kulturarv, bolyst og identitet. Når vi nå får sysselsettingstall som viser at næringen holder sysselsettingen oppe i usikre tider og at den er verdiskapende i en tid der store deler av norsk næringsliv sliter, er dette både inspirerende og motiverende. Nå er det viktig at vi bygger videre på det gode fundamentet reiselivet i fylket selv har etablert. Ved å jobbe målrettet med å øke både drifts- og utviklingskompetansen i næringen er det et stort potensial for ytterligere vekst. Buskerud Venstre har programfestet at vi ønsker en fagskole for reiseliv i Norges viktigste reiselivsregion, Hallingdal. I tillegg må vi legge til rette for et økt internasjonalt samarbeid for å lære av andre, skape nye, innovative produkter for et stadig mer krevende publikum og for å dra nytte av internasjonale utviklingsmidler. Et enda bedre samarbeid mellom reiselivet og tilgrensende næringer som kulturnæringer, samferdselsaktører og matprodusenter vil også være viktig og gjensidig forsterkende.

Fylkeskommunen skal ikke gjøre alt, men ved å være en offensiv tilrettelegger for grønn, bærekraftig næringsutvikling som reiseliv er, kan vi bidra til et ytterligere løft som er bra for både miljø, befolkning og lokalsamfunn.

Fylkesordførerkandidat, Anders Wengen
Anders Wengen fylkesordførerkandidat 2015 for Buskerud Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**