“Brakar-tog” – En moderne kollektivløsning for Midt-fylket

Foto: Erik Hørlück Berg

I et leserinnlegg i Bygdeposten 1. august, 2015 lanserer Venstres ordførerkandidat i Modum, Erik Hørlück Berg, Brakar-tog som en spenstig kollektivløsning for Midt-fylket.

 

Alle partier i Modum mener det må gå tog på Randsfjordbanen (Drammen/Hokksund – Hønefoss). Hittil har det ikke blitt noen løsning. Etter mitt syn er ikke løsningen at Bergenstoget skal stoppe i Modum. Det er et fjerntog, det vi trenger er lokaltog som vil flytte trafikk fra vei til bane. Skal midtfylket fortsatt være et attraktivt sted å bo når man jobber andre steder så trenger vi et bedre kollektivtilbud, og et kollektivtilbud som går på skinner. I tillegg er det viktig å få i gang tog på strekningen slik at det er mulig å få ringtog når Ringeriksbanene kommer.

Det er åpenbart at NSB ikke har mulighet til å bidra. De strever med å finne nok parkeringsplasser til nye tog (hensetingskapasitet), og har utfordringer i den gledelige økte bruken av tog. ”Sporet” med å få NSB til å kjøre lokaltog eller stoppe tog på strekningen er etter mitt syn utprøvd, og vi må våge å tenke nytt.

Slik rutetabellen til NSB er satt opp i dag dreier det seg om å få tog til Hokksund ca. 5 på hel hver time eller annenhver time. Det vil da passe med toget som går til Kongsberg hver hele time, og mot Drammen/Oslo 1 minutt over hver hele time. Kongsberg – Eidsvoll togene møtes på Hokksund stasjon, og det er nok perronger og spor til at et tredje tog fra Randsfjordbanen kan stoppe der samtidig.

I forbindelse med jernbanereformen er det åpnet for muligheten til å sette ut enkeltstrekninger til andre enn NSB, skinnene skal ikke selges, men det skal komme anbud for kjøring på enkeltstrekninger. Dette gir en mulighet for lokaltog på Randsfjordbanen uten at NSB er operatør.

I dag er det en strekning i Norge dette har vært prøvd på. Det er på Gjøvikbanen. Der har anbudsutsetningen ført til økt bruk og at det fortsatt går lokaltog på banen.

For å sikre at det blir lagt inn anbud, og at det er en offentlig operatør kan vi bruke det fylkeskommunale kollektivselskapet Brakar til å legge inn anbud for kjøring på strekningen. I tillegg kan selvsagt andre selskap og NSB også legge inn anbud hvis de ønsker det.

Det er ikke viktig hvem som kjører lokaltog på strekninger Hønefoss-Hokksund, men at det går tog. Skal toget gå må vi kanskje utnytte de muligheter som finnes uansett om man er enig eller uenig i jernbanereformen.

 

Erik Hørluck Berg, Ordførerkandidat
Erik Hørluck Berg, Ordførerkandidat

Erik Hørlück Berg

Ordførerkandidat for Modum Venstre

Fylkestingskandidat for Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**