Fjordbyen Oslo – en viktig Venstreseier

Foto: Sveinung Bråthen

Venstre går til valg på å fullføre Fjordbyen med alle disse kvalitetene. I øst må vi knytte sammen den nye byen og middelalderbyen på en måte som viser fram de historiske dimensjonene i Oslo, og i vest må vi sikre at Filipstad får attraktive og gode boliger som kan representere byen i mange tiår framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Da Venstre i 1995 foreslo at havneområdene i Bjørvika, Sørenga og Filipstad skulle gjøres om til attraktive byrom for byens befolkning, var det ikke mange som trodde det gikk an. I dag har vi kommet langt med Oslos viktigste byutviklingsgrep i moderne by, og vi skal videre.

For Venstre har det vært et viktig mål å knytte sammen byen og fjorden, og gi sjøkanten tilbake til byens befolkning. Samtidig er det viktig å sørge for at de nye bydelene vi anlegger langs fjorden skal ha høy kvalitet og være tilgjengelige for alle byens beboere. Derfor må det legges til rette for kulturbygg, rimelige boliger, åpne torg og møteplasser og promenader i Fjordbyen.

Samtidig er det viktig å ha blikk for den videre utviklingen av Oslo. Venstre står for en byutvikling som:

  • Utvikle en ny og moderne by i Hovinbyen
  • Tar vare på kulturminner og det historiske Oslo
  • Bygger miljøvennlig gjennom å fortette ved de store kollektivknutepunktene
  • Bevare småhusområdene i ytre by
  • Sikre nok rimelige boliger
  • Bevare grøntområdene i og rundt byen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**