Venstre vil ha færre kollektivsoner i Follo

AtB

I 2011 endret Ruter pris- og sonestrukturen i Oslo og Akershus. Samtidig fjernet de lokalbilletten, noe som til sammen utgjorde at reisende mellom Ås og Ski måtte ut med 50 kroner for en vei.

I 2013 evaluerte Ruter omleggingen i 2011, og konkluderte med at taperne av omleggingen blant annet var reisende fra Ås mot Ski og Oslo.

-Omleggingen av takst- og sonesysteet har vært en stor suksess, billettsystemet ble mye enklere og de aller fleste fikk mye billigere billetter sier Akershus Venstres Solveig Schytz. Det var imidlertid noen som ikke kom like godt ut, og det var blandt annet studentene som pender til Ås, og de som reiser med buss og tog lokalt innenfor Follo, de fikk tvert imot dyrere billett fortsetter Schytz

I juni i fjor vedtok Akershus fylkesting, etter forslag fra Venstre, Krf, Frp og Høyre følgende:

«En forenkling av sonestrukturen har fungert meget bra, men det er enkelte grensetilfeller som bør vurderes nærmere. Dette gjelder særlig i Follo. Det bes om en vurdering av konsekvensene av en eventuell forenkling og hva dette vil kunne føre til kostnadsmessig for Akershus».

Ruter svarer nå på det fylkestinget ba om:

«Ruter anbefaler en sammenslåing av sonene 2S og 3S som den mest aktuelle justeringen som bør vurderes, dersom en politisk ønsker å bevilge midler til sonejusteringer.»

Det vil si at Ruter nå foreslår å fjerne sonegrensen mellom Ås og Ski. Ruter har regnet ut at gir billigere reise for anslagsvis 46 000 ukentlige reiser, og gi over 3000 nye reiser i uken.

Dermed spiller Ruter ballen tilbake til Fylkestingspolitikerne, og legger også ved beskjeden om at det gir et inntektsbortfall på cirka 20 millioner kroner, noe politikerne må bevilge.

-Venstre har jobbet lenge for at man skal få gjort noe med sonegrensene i Follo, og nå ser det ut som vi får det til, det er jeg veldig glad for sier Solveig Schytz som lover at Venstre vil prioritere de pengene som er nødvendig for å få dette på plass; For venstre er kollektivtrafikken viktigst.

Les mer om saken i Østlandets blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**