Venstre topper laget for nullutslippsbåt Hurum-Fagerstrand-Oslo

Gaute Voigt-Hansen og Solveig Schytz, Anne Sofie Riseng

Urban Water Shuttle er et nytt hurtigbåtkonsept basert på batteri- og brenselscelleteknologi, utviklet i Norge, av Maritime Cleantech-gruppen på vestlandet. Nå planlegges et pilotprosjekt for å teste ut denne nye teknologien på strekningen Sætre-Fagerstrand-Oslo.

Hurum Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og Gaute Voigt-Hansen som er 3. kandidat for Nesodden Venstre, topper laget for å få pilotprosjektet elektrisk hurtigbåt Sætre (Hurum) – Fagerstrand (Nesodden) – Oslo et stort skritt videre. Oslofjorden er regionens store ubenyttede kollektivfelt, mener de.

De har nå fått med seg Anders Wengen, fylkesordførerkandidat for Buskerud Venstre, Solveig Schytz som er leder for hovedutvalg for Plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune og er fylkesordførerkandidat for Akershus Venstre og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, stortingsrepresentant innvalgt fra Oslo Venstre og leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Pilotprosjektet har mottatt en million kroner i støtte fra Transnova/Enova, men trenger støtte på ytterligere to millioner kroner for å fullføre forprosjektet.

Styringsgruppe må på plass

Målet for pilotprosjektet er å utvikle energieffektive fartøy med nullutslipp basert på tilgjengelig teknologi satt sammen på en ny måte. Det må på plass moderne havneterminaler med rask om bord-/avstigning og lading, der kapasiteten utnyttes slik at også elbiler / elsykler kan parkere og få ladet sine batterier, sier Homme Mathisen.

Nå gjelder det å få på plass en styringsgruppe bestående av kommunene og fylkes- kommunene, en kommersiell driver og få fullfinansiert pilotprosjektet, understreker hun.

En konvensjonell hurtigbåt forurenser mye mer pr. passasjer enn de bilene og bussene den eventuelt erstatter. Derfor må man få jobbe raskt for å få erstattet de eksisterende båtene med nye, elektriske nullutslippsbåter. Dette kan skje i løpet av få år om viljen er der, sier Gaute Voigt-Hansen.

Vil avlaste vegnettet

En elektrisk hurtigbåt på Oslofjorden vil avlaste vegnettet mot Oslo, man sparer tid og gjør det attraktivt for folk å reise kollektivt. De næringsmessige konsekvensene ved å satse på fremtidens teknologi er viktig.

Redusert transporttid inn til Oslo vil gi store besparelser for hele regionen. Å være offensiv i utvikling og bruk av ny teknologi åpner dessuten for ny næringsutvikling knyttet til drift, utvikling og innovasjon i regionen, sier Anders Wengen.

 

Nasjonal betydning

Dette pilotprosjektet vil være i tråd med Oslo sin båtstrategi og målsetning om elektriske ferjer mellom øyene i Oslofjorden. sier Ola Elvestuen. Utslippsfri hurtigbåt Sætre-Fagerstrand-Oslo vil ha nasjonal betydning og få internasjonal oppmerksomhet.

Akershus Fylkeskommune har vedtatt at ved neste utlysning av båtanbud i indre Oslofjord skal alle båter ha nullutslippsteknologi, sier Solveig Schytz. Hun mener det derfor er helt naturlig at Akershus kobler seg på pilotprosjektet.

Akershus må bidra med penger

Jeg forventer en alle aktuelle parter nå formelt kobler seg på slik at vi kan dra dette prosjektet sammen. Akershus har satt av en pott på 100 000 kroner til forprosjekt for bruk av nullutslippsteknologi på fjorden allerede i år, og Venstre mener at Akershus fylkeskommune bør gå inn med mer enn det neste år, i alle fall en halv million kroner, for å sikre at dette pilotprosjektet nå kommer i gang, understreker Schytz.

 

Buskerud må også bidra

Nå må man få på plass en styringsgruppe som forankrer prosjektet hos alle involverte og som kan delegere prosjektlederansvaret, sier Anders Wengen. Når dette er på plass er det flere av de fylkeskommunale ordningene i Buskerud som er aktuelle. Det er ingen grunn til at ikke også Buskerud fylkeskommune skal bidra betydelig til et prosjekt med så stor betydning for både næring, folk og miljø, sier han.

Les også om saken i Drammens Tidende

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**