Kyss en kvinne!

Foto: Kjartan Malthe-Sørenssen

Nei, KRYSS en kvinne, skulle det stå, men nå leser du kanskje videre? For det å få folk interessert i både politikk og likestilling, det er sannelig ikke lett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Nå er det er over hundre år siden vi fikk allmenn stemmerett ved kommunale valg. I september er det lokalvalg igjen, og kommunestyrene skal fylles opp. Hvordan avgjør du hvem som sitter der etter valget?

Den gjennomsnittlige kommunestyrerepresentanten er mann, midt i 50-årene, med inntekt og utdannelse over gjennomsnittet, og etnisk norsk bakgrunn. Kvinner, ungdom, eldre, folk med funksjonsnedsettelser, innvandrere og andre med etnisk minoritetsbakgrunn, samt folk med lavere utdanning, er underrepresentert i norske kommunestyrer og bystyrer. Politikken skal gjenspeile samfunnet ellers, og vi trenger representanter fra alle grupper i samfunnet for å løse ulike utfordringer i kommunene våre.

Mange partier har i dag valglister med annenhver kvinne og mann, og forholdene skulle ligge til rette for at landets kommune- og bystyrer hadde gjennomsnittlig 50/50 fordeling. Det er ikke tilfelle, da 60 % av kommunene har under 40% kvinneandel.

Nå tenker du kanskje at reell likestilling ikke er en 50/50 fordeling, men at alle som ønsker å være engasjert i politikken har like stor rett til å bli valgt inn? Det er jeg enig med deg i, men dette forutsetter reell valgfrihet, som ikke er tilfelle for alle med stemmerett.

Grupper som er underrepresentert har høyere terskel for å delta i styre og stell. Kvinner har generelt sett andre grunner for å engasjere seg i politikken enn menn. De tviler i større grad på egen kompetanse, og tillegger behov for kompetanse i politikken i større grad enn menn, som oftere engasjerer seg i politikken for å lære. Disse og mange flere faktorer gjør at kvinner har lettere for å vegre seg mot politisk engasjement.

En annen grunn er at mediene ikke vier like mye spalteplass til kvinner som til menn, både når det gjelder kildebruk og debattdeltakelse. Dette fører til at vi som velgere ikke blir like godt kjent med kvinnelige listekandidater som mannlige. Resultatet er at mange velgere, både menn og kvinner, gir personstemmer til menn, slik at flere menn enn kvinner blir valgt inn.

Buskerud Venstrekvinnelag ønsker at politikken skal være en trygg, inspirerende og spennende arena for alle, og jobber for at alle som ønsker det skal føle seg klare til å ta på seg politiske verv.

Min oppfordring til deg er: Gi et kryss til kvinnene ved dette valget. Kanskje vil det føre til den endringen du ønsker i din kommune.

Else Malthe-Sørenssen

Else Malthe-Sørenssen
fylkesleder i Buskerud Venstrekvinnelag

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**