Ja til bruk av arbeidsmiljølovens regler for midlertidig ansettelser

Romerikes Blad (RB) har lansert en “valgomat”; Velgerhjelpen. Eidsvoll Venstre vil gi deg en veiledning til våre svar. I dag begrunner vi vårt ja til at Eidsvoll kommune gjør bruk av de nye reglene for midlertidig ansettelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

RBs Velgerhjelpen består av 20 spørsmål. Halvparten av dem er det partiene sentralt som har gitt svar på, og den andre halvparten er det partienes lokallag som har svart på. Velgerhjelpen dekker 14 kommuner på Romerike. Blant spørsmålene Eidsvoll Venstre har svart på, er dette “Bør kommunen som arbeidsgiver åpne for flere midlertidig ansatte?. Alternativene du kan velge mellom er “ja” eller “nei” Dersom det er svart ja er det mulig velge mellom to forbehold “Ja, men målet må være at de skal bli fast ansatt” eller “Ja, men ikke som erstatning for faste stillinger”

Nedenfor skal jeg begrunne Eidsvoll Venstres ja til at Eidsvoll kommune skal benytte seg av de nye reglene i for midlertidige ansettelser og hvorfor vi i tillegg tok forbeholdet om at målet må være at de skal bli fast ansatt.

Bakgrunnen for spørsmålet er endringene i arbeidsmiljøloven som gir mulighet for midlertidig ansettelse, også i tilfeller hvor ansettelsen ikke dekker et midlertidig behov for arbeidskraft hos arbeidsgiver.

Venstre stemte på Stortinget for endringene i Arbeidsmiljøloven. Grunnen er at dette gir flere en mulighet til å komme ut i arbeidslivet. Venstre ønsker at flere skal få anledning til å komme ut i arbeidslivet, og at det blir skreddersydde løsninger tilpasset den enkeltes arbeidsevne.

Eidsvoll kommune har mange midlertidig ansatte, og ansatte som jobber deltid selv om de ønsker å jobbe heltid. Eidsvoll Venstre ønsker ikke å bidra til at det blir flere midlertidig ansatte i kommunen. Målet er at flest mulig skal ha fast jobb, med den stillingsandel som den ansatte ønsker. Derfor vil Venstre jobbe for at flest mulig av kommunens ansatte skal få fulltids stillinger og fast jobb. Men Venstre vil at flere skal få mulighet til å komme ut i jobb – selv om det i første omgang betyr midlertidig stilling og deltid.

Faste stillinger innebærer en økt sikkerhet for arbeidstaker. For arbeidsgiver er det også en fordel med faste ansettelser fordi det bidrar til større mulighet til å utvikle gode fagmiljøer og bygge opp kompetanse. Oppmykningen av bestemmelsen for midlertidige ansettelser kan ses på to måter. Den ene er at den gir arbeidsgiver muligheter og fleksibilitet som en ikke i samme grad hadde før endringen. Den andre er å se endringen som en senket terskel for tilsetting i lønnet arbeid. En midlertidig ansettelse er for mange bedre enn for eks. en praksisplass gjennom NAV.

Eidsvoll Venstre mener at Eidsvoll kommune bør benytte den endrede adgangen til midlertidig ansettelser til å gi noen en mulighet de ellers ikke ville ha fått. Videre at målet fortsatt er at kommunen tilstreber seg til å ansette fast og at flest mulig kan få en stillingsandel de ønsker.

I forbindelse med endringene i arbeidsmiljøloven fremmet APs Aina Helgheim den 14.april i år en interpellasjon i kommunestyret. Helgheim ønsket at kommunestyret skulle vedta at kommunen ikke skulle benytte seg av den utvidede muligheten endringen i loven gir til midlertidige ansettelser. Se min kommentar til hennes interpellasjon her

Artikkelen er også publisert på Lesernes EUB 13.08 2015

Svar på tidligere spørsmål fra Velgerhjelpen på RB:

Nei til eiendomsskatt

Kommunesammenslåing: Eidsvoll – best alene?

Ja til bosetting av flere flyktninger i Eidsvoll

Eidsvoll kan vokse, men skal fortsatt være grønt!

Ja til etter- og videreutdanning for lærere

Nei til søndagsåpne butikker

Ja til fritt brukervalg for pleie- og omsorgstjenester

Nei til skolenedleggelser!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**