Tog, buss og bane -ofte og effektivt

Akershus Venstre

Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gav i 2013 Statens vegvesen, Ruter og Jernbaneverket et felles oppdrag med å lage en konspetvalgutredning (KVU) for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Hovedtrekkene fra konseptvalgutredningen er nå lagt fram. Dette er svært viktig for Akershus, sier Venstres Solveig Schytz.

-Dette er svært viktig for Akershus, kollektivtrafikken i Akershus er allerede en suksesshistorie, siden 2007 har antall kollektivreiser økt med 43%. Slik suksess kommer ikke av seg selv. Utredningen forteller oss om noen av de grepene vi må ta i årene som kommer for å sikre at denne gode utviklinga fortsetter, sier Solveig Schytz.

Grønn transport handler for Venstre om folks hverdag, det at folk skal kunne komme seg til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter, når de skal og uten forsinkelser, uten å bruke bil. Tog, buss og bane må gå ofte og være effektivt sier Schytz.

-I tillegg handler det om å ta ansvar for klimaet og miljøet i regionen, det skal være godt å leve i Akershus også når befolkningen øker utdyper Schytz.

Utredninga viser at ulike miljøvennlige transportformene må spille sammen for å gi folk et fleksibelt og attraktivt tilbud, og at også sykkel og gange har en helt sentral plass. Solveig Schytz understreker at statens økonomiske støtte er viktig.

-At vi lykkes med den grønne transportrevolusjonen i Osloregionen er avgjørende for at v skal de nå de nasjonale målet om å redusere norske utslipp med 40 prosent innen 2030. Vi forventer at dette følges opp av et tett og forpliktende samarbeid om finansieringen av prosjektene som nå skal bygges, sier hun.

Schytz trekker frem noen av prosjektene som er mest avgjørende for Oslo og Akershus de neste årene, blant annet

  • Hyppigere avganger på tog, buss og bane
  • Regionale knutepunkter skal styrkes ved videreutvikling av regionbyene Asker, Sandvika, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås
  • Utvikling av Lysaker som knutepunkt mellom Tog, T-bane og buss.
  • Ny metrotunnel fra Majorstuen til Bryn knyttet sammen med dagens tunnel på Stortinget
  • To nye jernbanetunneler. Én fra Oslo S til Lysaker, via Nationaltheatret og én fra Nationaltheatret, via Bislett og Økern, til Hovedbanen i Alnabruområdet
  • Korte reiser må i stor grad foretas med sykling og gåing
  • Ved knutepunktene må det sikres god tilgjengelighet og gode parkeringsforhold for sykkel
  • Det legges til grunn at Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes sykkelstrategier gjennomføres

Jeg er glad for at KVU’en så tydelig legger vekt på at sykkel, gåing og kollektivtrafikk må sees i sammenheng. På de korte reisene skal sykkel og gåing være det aller mest attraktive alternativet, og en av mine viktigste oppgaver er å sørge for at det blir enda tryggere og bedre å ferdes som syklist i Oslo, sier hun.

Planlegginga av Fornebubanen har kommet langt og er lagt inn som premiss i KVU Oslonavet, nå venter vi utålmodig på KVU for Ahusbanen avslutter Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**