Møt toppkandidatene våre!

Foto: Cathrine Dokken

Eivind Snorre Brenna (1955)

Eivind er leirskolevertskap på Brennabu i Valdres, fylkesordførerkandidat og gruppeleder i fylkestinget og har vært ordfører i Vestre Slidre i 12 år.

Eivind er opptatt av å få til regionalutvikling i hele Oppland. «Det skal være lett å komme med nye initiativ og etableringer om det er innen reiseliv, festivaler eller annet», sier Eivind. «Når Venstre sier at vi setter folk først, så mener vi at det offentlige må opptre som støttespillere for folk med ideer og pågangsmot. Dessuten bør de videregående skolene i større grad få frihet til å ha nye linjer i samarbeid med nærings- og kulturlivet i den enkelte region»

Folk først betyr også at vi heller vil bygge videre på de sykehusene vi har, enn å satse på et nytt fellessykehus med Hedmark. Det vil gi færre senger, større avstander og bruke opp penger til investering som burde gått til pasientbehandling.

 

Christin Guldahl Madsen (1969)

Christin bor på Gjøvik og jobber til daglig i Dnb kundesenter på Gjøvik, har tidligere jobbet som personalansvarlig og legesekretær.

Christin er Venstres ordførerkandidat i Gjøvik, sitter i formannskapet, internasjonalt råd og styret i Gjøvik Olympiske Anlegg.

Christin er særlig opptatt av å hjelpe de som trenger det mest – folk først!

Hun har et stort engasjement for bedret integrering av flyktninger og innvandrere. Oppland trenger flere innbyggere, og det er politikernes jobb og gi nyinnflyttede fra hele verden mulighet og redskaper for å trives, lykkes og bidra i samfunnet. Dette arbeidet starter allerede i førskolealder.

Folk først betyr at man skal legge til rette for at man får de offentlige ressursene man trenger uten unødig byråkrati. Det være seg tilpasset opplæring i skole, mulighet til å delta i idrett- og kulturliv og en verdig tilpasset eldreomsorg – man skal ha hjelp når man har behov for det – ikke når kommunen har ledig plass.

Christin er en varm tilhenger av å beholde og videreutvikle de 3 lokalsykehusene vi har i Oppland – Lillehammer, Gjøvik og Reinsvoll.

Roger Granum (1959)

”Ingenting er umulig! Det tar bare litt lenger tid.”

Roger Granum er leder i Oppland Venstre og vara til kommunestyret i Lillehammer denne perioden.

Roger er 56 år og selvstendig næringsdrivende. Han har fagutdannelse som kokk og har gått på hotellhøyskolen i Stavanger med bedriftsøkonomi som hovedfag.

Roger har engasjert seg sterkt i samferdselspolitikk og er kritisk til den manglende prioriteringen av jernbanen i Norge. ”Transportkostnader er en viktig del av rammevilkårene for næringslivet, og dersom vi ikke sørger for en moderne og rask jernbane mellom de største byene våre og videre ut i Europa, – ja så taper vi i konkurransen”, sier Roger ”og hvis vi ikke har råd til å investere i dette nå, – når skulle vi da ha det?”

Ingjerd Thon Hagaseth (1967)

Ingjerd Thon Hagaseth er vara på Stortinget, politisk nestleder i Oppland Venstre og har vært varaordfører i Etnedal.

Ingjerd er 47 år, bosatt i Valdres og jobber som nettverksleder og prakademisk høgskolelektor på Lillehammer. Hun har master i ledelse og lang fartstid som leder både i private bedrifter, offentlig forvaltning og har vært skoleleder i flere skoleslag.

«Folk først bedyr at du må ha med både hjertet og hjernen i den praktiske politikken og mennesket foran systemene», sier Ingjerd som er opptatt av at politikken ses mer i helhet og ikke adskilte «delheter». «Grønn vekst er framtida for Oppland og vi må øke friheten til å utvikle ulikheter ut fra lokale fortrinn og muligheter. Det er lokalt den grønne oppturen vil komme».

Ingjerd er opptatt av å gjøre yrkesopplæringen mer attraktiv. Vi trenger flere dyktige fagfolk i Oppland framover. «Vi må gi elevene en opplæring som er mer relevant for den yrkesutdanningen de har valgt og ha tettere kobling mellom næring og skole», sier hun. Som tidligere leder av NAV er hun også svært opptatt av å fange opp de som faller utenfor, helst før de gjør det og vil utfordre på å tenke nytt.

«Kulturen har en egenverdi og er limet og det som skaper bolysten i samfunnet vårt», sier 4. kandidaten vår som mener det må være et tett samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige for å sikre et bredt og variert kulturtilbud i hele Oppland.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**