Venstre vil ha bedre digital klasseledelse

Foto: Benedicte Røvik

Hedmark Venstres 4.kandidat, Live Stokstad fra Alvdal, har skrevet et leserinnlegg i Hamar Arbeiderblad hvor hun etterspør bedre digital klasseledelse i skolen.

Du kan lese hennes leserinnlegg i HA her

eller under:

Her er hennes leserinnlegg:

Internett brukes i dag aktivt i undervisningen. Det utvider læringsrommet og åpner klasserommet mot verden. Alle elever i videregående får egen pc som læremiddel, og nettet er åpent. Alt dette er bra. Men det som ikke er bra i videregående skoler i Hedmark, er at nettilgangen ikke kan styres i tråd med aktiviteten som foregår.

I en læringssituasjon må bruken av Internett være styrt, nettopp for at elevene skal lære å klare seg i vår digitale verden, med kritisk sans og selvstendighet. Det kan høres paradoksalt ut at læreren skal slå nettet av for at elevene skal bli flinkere digitale brukere, men så altoppslukende er faktisk Internett. Som oftest er nettet åpent for elevene, men avhengig av fag og aktivitet burde læreren for læringsmiljøet sin skyld kunne styre tilgangen, slik det gjøres i nabofylkene.

Elevene settes i dag i en vanskelig situasjon når lærer eller prøvevakt ber elevene om å slå av internettknappen på tastaturet. Noen og enhver ville vel hatt problemer med å holde fingrene fra fatet når svarforslag og kommunikasjonsmuligheter ligger så snublende nær.

Manglende digital ledelse i klasserommet kan være én av flere årsaker til de høye frafallstallene.

Et annet forhold som må tas tak i for bedre digital klasseledelse i Hedmark, er bruk og oppbevaring av private smarttelefoner i skoletimene. IKT- reglementet for videregående skole må revideres spesielt med tanke på dette, og her må hjemmene trekkes inn i et samarbeid for å finne gode løsninger.

Hedmark Venstre mener at Internett skal brukes for alt det er verdt. For å kunne bruke nettressurser i opplæringa, må man kunne styre dem sånn at elevene får ro til å jobbe – av og til online, og av og til offline. I dag velger mange ikke å bruke gode oppgaver og opplegg fra nettet, fordi tilgang til svar og fasit ikke kan styres – det var vel neppe hensikten?

4. kandidat Hedmark Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**