Høyhastighet må inn

Foto: Jernbaneverket

Det skal det neste året utredes framtidig løsning for Dovrebanen. I mandatet ønsket Venstre å få inn at man må utrede høyhastighetsløsning for strekningen slik at mer av trafikken kan overføres fra vei og fly og til jernbane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Framtidig høyhastighetsløsning for Dovrebanen igjen nedstemt av SV, Ap og Sp i fylkesutvalget.
– Det ble nedstemt Ap som ventet, men at Sp og Sv er mot var mer overraskende. Dette er en mulighetsstudie for jernbanestrekningen Lillehammer-Åndalsnes/Trondheim og skal se på muligheter fram mot 2050. Venstre mener at man å se på mulighetene i sammenkobling mot Gjøvikbanen og hvilke trafikkøkninger høyere kapasitet og fart kan gi, sier fylkestingsrepresentant Eivind Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**