Hurdal Økolandsby mottar miljøprisen 2015

Ola Elvestuen delte ut miljøprisen til Hurdal Økolandsby., Foto: Akershus Venstre

Akershus Venstres miljøpris 2015 går til Hurdal Økolandsby. Akershus Venstre vil med denne prisen hedre et langsiktig og visjonært arbeid for en bærekraftig livsstil og samfunnsutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Om prisen
Akershus Venstre deler hvert år ut en miljøpris til bedrifter, enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort, eller gjør en ekstraordinær innsats for miljøet.

Om vinneren

Hurdal Økolandsby har gjennom mange år arbeidet for å etablere en økolandsby i Hurdal, og har gjennom sitt arbeid bidratt med innovative løsninger for en bærekraftig utvikling, og kombinerer innovasjon, næringsutvikling og lite ressurskrevende boliger og livsstil. Les mer om prosjektet HER

Simen Torp takker stolt for prisen som ble delt ut av Ola Elvestuen.
Simen Torp takker stolt for prisen som ble delt ut av Ola Elvestuen.

Det er spesielt gøy å få en slik pris av Venstre som jeg opplever tar til orde for en miljøvennlig utvikling der det er mulig å ha økonomisk vekst.

Dette var en del av budskapet til Simen Torp da han tidligere i dag mottok prisen utenfor næringshagen med tilknytning til Økolandsbyen.

Begrunnelse for tildeling: Miljø, næring og lokalsamfunn

Bærekraftige løsninger for å bo og leve med lav ressursbruk er viktig for å svare på klimautfordringene og for å ta vare på natruressursene. Økolandsbyen i Hurdal er gjennom utviklignen av nye, innovative løsnigner både for boliger og energi-løsnigner en spydspiss for å drive fam en omlegging til mer klima- og miljøvennlig bygninger og levemåter. Gjennom etableringen av Filago Økosamfunn og en aktiv utadrettet virksomhet viser økolansbyen i Hurdal at de ønsker å bidra til at stadig flere både i Norge og i verden skal kunne velge å leve mer bærekraftig ved å gjøre de gode løsnignene lettere tilgjengelig for mange mennesker.

Om miljøprisbildet

Prisen er bildet «Gode naboer» av kunstneren Marika Lang. Det gode naboskapet og samspillet mellom menneskene i økolandsbyen for en bærekraftig livsstil er til inspirasjon for mange lokalsamfunn.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**