FrP sin bevisste kunnskapsavsky

Anders Wengen (V) , Foto: Tom Atle Bordevik

FrP-toppen i Drammen, Jon Helgheim, sier i dagens fremtiden at han har lest “ekstremt mye klimaforskning” og har funnet ut at det ikke finnes håndfaste bevis for at klimaendringene er menneskeskapt. Jeg savner håndfaste bevis på FrPerne sin evne til å lese og forstå forskning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det er ikke første gang FrP blottstiller sin dype vitenskapsskepsis.

Det er forsket på hvorvidt tigging fører til økt kriminalitet. Svaret er at det ikke er noen sammenheng. FrP ignorerer det. De er utfordret på å vise til forskning som viser noe annet, men har ingenting.

Det er forsket på sammenhengen mellom vei og trafikk. All forskning viser at mer vei gir mer trafikk og ikke løser et eneste trafikkproblem, men derimot øker de trafikale problemene. FrP ignorerer det.

Bilreduserende tiltak er en forutsetning for bedre fremkommelighet for kollektiv. Vi vet det. FrP ignorerer det. Kriminaliteten i Norge aldri har vært lavere, til tross for at andelen innvandrere aldri har vært høyere, og at de delene av Oslo som har den bratteste nedgangen i kriminalitet er de områdende med høyest innvandring. FrP vet det også – men kan ikke si det. For da forsvinner eksistensgrunnlaget under føttene deres.

Dersom fakta ikke passer med politikken – velger de fleste partier å endre politikk. FrP sitt svar er å kalle alle som mener noe annet som partiske eller politiske korrekt. De betviler faktagrunnlaget, uten å vise til annet enn anekdoter og udokumenterte anklager. Det er virkelig et kreativt politisk håndverk det svinger av!

Anders Wengen, førstekandidat Buskerud Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**