Framtidens barnehager i Lier

Geir Cato Kristiansen, Lier Venstre, Foto: Ellen Lysenstøen

Geir Cato Kristiansen, Lier Venstres 2. kandidat, er småbarnspappa og elsker å diskutere barnehagepolitikk. Lier Venstre har programfestet at vi har langsiktige og ambisiøse mål for barnehagene i Lier. Vi har ambisjoner om at Lier kommune skal bli kjent for sine barnehager og skoler, og som politikere har vi muligheter for å satse. Hvis vi tør!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Som pappa til to livlige gutter, en treåring og en femåring, er det engasjerende og givende å diskutere barnehagepolitikk. Med Venstres syn på livslang læring, og forskning som viser viktigheten av å bry seg helt fra fødselen av, er det viktig for meg å poengtere hva Lier Venstre synes er viktig og riktig fokus.

Grønne Lier

Grønne Lier betyr at vi bryr oss om alle barn, og dermed gir alle like muligheter. Derfor fronter vi gratis kjernetid for de som trenger det mest, en ordning vi ønsker å utvide.

Grønne Lier betyr at vi ønsker oss økt mangfold av barnehager, for eksempel natur-, frilufts- og musikkbarnehager.

Vi i Lier Venstre bryr oss dessuten om de som driver barnehagene og alle som jobber der. Vi kan ikke skylde på systemet når private barnehager uten forvarsel får lavere økonomisk støtte et år, da må vi endre systemet. I barnehagedebatten på Høvik skole tidligere i år ble jeg mildt sagt overrasket over uttalelser som “systemet er bare sånn”. Det er ikke å kjempe for barna våre!

 

Utfordringer og løsninger

I følge både arbeidstakere og –givere i barnehagene er det viktig med mange nok pedagoger, og mange nok trygge, flinke voksne pr. barn. Voksentetthet er avgjørende for å kunne se hvert enkelt barn.

Selv ser jeg hver eneste dag hvor viktig det er med flinke barnehagemedarbeidere, ingen tvil om at de voksne er en svært viktig grunn til at barna gleder seg til å komme i barnehagen hver morgen.

Derfor må vi politikere støtte opp om, og legge forholdene til rette, for at barnehagene kan etter- og videreutdanne sine medarbeidere. Lier Venstre jobber langsiktig mot en bemanningsnorm på 1/3 og 1/5 for henholdsvis små og store barn. Vi skal ha en mobbefri barnehage. Barna skal leke, kose seg og glede seg. Vi skal ha en barnehage hvor barna blir sett og er trygge på seg selv og andre. Vi skal ha barnehagemedarbeidere som stortrives på jobb, som har gode rammevilkår og som framsnakkes av oss foresatte. Alt det gode arbeidet som gjøres i barnehagene i dag må videreutvikles etter høstens valg!

 

Framtiden

Barnehagene våre er framtiden. Sammen med skolesatsing, synes barnehage noe av det viktigste vi politikere i Lier kan prioritere i kommunen vår.

Lier Venstre har ambisjoner om at Lier kommune skal bli kjent for sine barnehager og skoler, og som politikere har vi muligheter for å satse. Hvis vi tør!

Lier Venstre tør å prioritere barnehagene, vi mener det er mulig å nå våre ambisjoner om å være Norges beste. Gjennom å prioritere barnehagene i budsjettene, ha en pragmatisk holdning til barnehagers utfordringer, og tørre å satse på barna er jeg sikker på at vi vil lykkes.

 

Når vi i valgkampen begynner å diskutere hvorvidt vi skal ha en kommunal barnehage i søndre Lier eller ikke, synes dette lite interessant for Lier Venstre. Med tanke på at det er ledig kapasitet ved flere barnehager i Lier i dag, må vi heller se på hvordan vi i fellesskap kan utnytte alle ressurser på en god måte for barnas beste.

 

Lier Venstre er barnehage- og skolepartiet, og etter høstens valg skal vi fortsette å kjempe denne kampen.

 

 

Leserinnlegg i Lierposten 3. september 2015

Geir Cato Kristiansen

Småbarnsfar og Lier Venstres 2. kandidat

 

Lier Venstres politikk om barnehage, skole og oppvekst

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**