En bydel for trivsel og miljø

Sagene Venstre har 6 områder i programmet sitt for 2015-2019. Hver dag frem mot valget ønsker vi at du skal bli kjent med ett av dem, så du finner ut om Venstre er noe for deg. Vi begynner med område 1: En bydel for trivsel og miljø.

Venstre er landets beste miljøparti. I mange år har vi jobbet for at det miljøvennlige alternativet alltid skal være det beste, raskeste og rimeligste. I Oslo har Venstre blant annet sørget for en kraftig forbedring av kollektivtrafikken, både for å gi innbyggerne mer frihet og for å jobbe for at det blir lettere for alle å være miljøvennlige. Satsingen på sykkelveier har vært stor, og vi vil gjøre enda mer. En grønn bydel, med nærhet til grønne områder og naturopplevelser, vil bidra til livskvalitet og trivsel for alle som bor her.

Sagene Venstre vil:

  • åpne for sykling mot trafikken i enveiskjørte gater der det er hensiktsmessig
  • få flere bysykkelstativer i bydelen
  • få en gjennomgang av trafikkbildet i bydelen og gjøre nødvendige tiltak for å sikre trygge forhold for både fotgjengere, syklister og bilister
  • oppgradere parkene gjennom mer permanente toalettløsninger, fellesgriller og drikkevannsfontener blant annet på Myraløkka, i Torshovdalen, i Bjølsenparken og Torshovparken
  • følge opp at søppel tømmes ofte nok i parker og på andre kommunale steder, samt gjøre det lettere å melde inn fulle søppelkasser
  • videreføre og utvide ordningen med grønne midler
  • gjøre Sagene til byens beste bydel på kildesortering gjennom et tettere samarbeid med Renovasjonsetaten, samt legge til rette for kildesortering også hos næringslivet
  • legge til rette for kildesortering også på gater og offentlige plasser i bydelen
  • bevare Geitmyra skolehage
  • videreføre og utvide ordningen med dyrkekasser i bydelen

Se hele programmet vårt for perioden 2015-2019 her.
Se presentasjon av område 2 her.
Se presentasjon av område 3 her.

Det er viktig at vi tilrettelegger for syklister:

sagen nettside
Bilde tatt av Leif Roberg

På denne “sykkelveien” på Sagene får barn øve seg på sykling i trafikken. Slikt ønsker vi mer av, og ikke minst at det skal være trygt å ferdes i bydelen og byen vår på sykkel!

11988250_926107887428270_7001752686683306064_n
11988639_926107890761603_7048647702686005220_n
Guri Melby tester ut

Vi sier ja til urbant landbruk, og er glad for at skoleelevene har mulighet til å lære om det:

urbant landbruk
(Bilde fra Geitmyra skolehage)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**