20 % billigere månedskort på NSB med Oslo Venstre

Foto: Sveinung Bråthen

Venstre ønsker at det skal være lett, billig og attraktivt å ta grønne valg. Spesielt viktig er dette innenfor transport. Flere bor utenfor Oslo og pendler inn til hovedstaden for arbeid eller studier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Det er positivt at en kan jobbe eller studere i hovedstaden, samtidig som man bor andre steder, men det er viktig at ikke alle pendlerne benytter seg av bil, utdyper leder av Oslo Venstre, Espen Ophaug.

De daglige jobbreisene folk tar står for en vesentlig andel av Norges klimagassutslipp, og det er derfor helt nødvendig å gjøre toget til et mer attraktivt alternativ for flere som bruker bil i dag. Flere studenter har ikke råd til å kjøre bil, og det er viktig å gjøre studier i Oslo til et reelt valg, uten å måtte endre bosted.

Oslo Venstre vil derfor sette ned prisen på månedskort med 20 %.

Oslo Venstre mener det er riktig å prioritere lavere pris på månedskort fremfor enkeltbilletter, fordi det gjør at flere velger tog hver dag, ikke bare en gang imellom

– Dette kan ha stor betydning for flere pendlere. Hvis du for eksempel som ordinær reisende pendler med månedskort mellom Asker eller Ski og Oslo, koster dette 1.210 kr i måneden. Her vil du kunne spare 2.904 kroner i året. Hvis du reiser fra steder lenger unna, som Halden, vil du kunne spare så mye som 8.719,2 kroner i året, og fra Larvik hele 10.051,2 kroner i året. En slik besparelse kan avgjøre om de reisende benytter seg av bilen eller toget, avslutter Espen Ophaug.

  • Pendling mellom Asker/Ski-Oslo: Sparer 2.904 kr i året
  • Pendling mellom Halden-Oslo: Sparer 8.719,2 kr i året
  • Pendling mellom Larvik-Oslo: Sparer 10.051,2 kr i året
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**