Våre folkevalgte

Venstres to kommunestyrerepresentanter: Margrethe Prahl Reusch og varaordfører Boye Bjerkholt
Venstres to kommunestyrerepresentanter: Margrethe Prahl Reusch og varaordfører Boye Bjerkholt, Foto: Mats Olsen

I perioden 2015-2019 har Venstre to representanter i Skedsmo kommunestyre. I tillegg er partiet representert i formannskapet og i de ulike hovedutvalgene.

Faste representanter


Boye Bjerkholt
Varaordfører
Gruppeleder
Formannskapsmedlem
Kommunestyremedlem
E-post: boye.bjerkholt@skedsmo.kommune.no
Telefon: 93412869

Margrethe Prahl Reusch
Kommunestyremedlem
Medlem av hovedutvalg for tekniske tjenester
6. vara til formannskapet på fellesliste for A/V/SV/KRF/SP
E-post: margrether@hotmail.com
Telefon: 48024505

Anne Line Gudbjørgsrud
Medlem av hovedutvalg for utdanning
1. vara til kommunestyret
E-post: annelinegud@gmail.com
Telefon: 47012192

Birgitta Prøis
Medlem av hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk
2. vara til kommunestyret
E-post: birgitta.prois2@skedsmoskolen.no
Telefon: 97717485

 

Vararepresentanter

 

Ella Gudbjørgsrud
3. vara til kommunestyret
1. vara til hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk på fellesliste for V/KRF/SP

Lill-Torunn Kilde
4. vara til kommunestyret
2. vara til hovedutvalg for tekniske tjenester på fellesliste for V/KRF/SP

Ida Birgitte Kurland
5. vara til kommunestyret

Lloyd Patrich Heldahl Larsen
1. vara til hovedutvalg for helse og sosiale tjenester på fellesliste for V/KRF/SP

Øyvind Wahl
2. vara til hovedutvalg for utdanning på fellesliste for V/KRF/SP

Camilla Hestdal
4. vara til hovedutvalg for utdanning på fellesliste for V/KRF/SP

Kjetil Jørgensen-Dahl
4. vara til hovedutvalg for tekniske tjenester på fellesliste for V/KRF/SP