Venstres alternative statsbudsjett sikrer fremdrift for ny t-banetunnel

Foto: Jo Straube

Venstre har i dag lagt frem sitt alternative statsbudsjett for 2016. -Budsjettet inneholder en massiv satsing på miljøvennlig transport i de områdene det trengs mest, nemlig i storbyene. Budsjettet viser at Venstre tar Oslos kapasitetsutfordringer på alvor, sier Guri Melby, nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Totalt øker Venstre samferdselsbudsjettet med 2,2 milliarder kroner til tog, kollektiv og sykkel. Minst 600 millioner av økningen vil komme Oslo og Akershus til gode. -Det er en viktig prioritering. Det er ingen tvil om at Oslo-området har en befolkningsvekst som gir oss noen utfordringer når det gjelder kapasitet i kollektivtrafikken, og da må også bevilgningene øke, sier Melby.

Hun er tydelig på at en ny sentrumstunnel på t-banen må realiseres raskest mulig for å sikre et godt kollektivtilbud også i fremtiden. -Med de ekstra bevilgningene Oslo ville få med Venstres budsjett er det rom for å sikre fremdriften i arbeidet med ny t-banetunnel. Dette er det kollektivprosjektet som haster mest, og Venstre mener denne må stå ferdig senest i 2030, sier Melby, og viser til at ny t-banetunnel vil doble kapasiteten i t-banesystemet.

Melby er også glad for at det settes av planleggingsmidler til Ahus-banen. – Staten må være med på å satse på Ahusbanen, slik de vil gjøre med Fornebubanen. Hvis det ikke kommer statlig medfinansiering, vil det bli vanskelig å realisere banen. 10 millioner til planlegging er en god start, sier hun.

Melby mener Venstres stortingsgruppe har presentert et budsjett som både er mer Oslovennlig og mer miljøvennlig enn regjeringen. Hun ser frem til å se resultatet av forhandlingene. – Jeg er glad for at vi har en stortingsgruppe som viderefører kollektivsatsingen og som sikrer at Oslo tilgodeses med de prosjektene som er viktige for oss. Dette er et grønt og fremtidsrettet budsjettalternativ, avslutter Melby.

 

Kollektivsatsninger i Venstres alternative statsbudsjett

  • Økt bevilgning til bymiljøavtaler: 400 mill.
  • Økt bevilgning til belønningsordningen for kollektivtransport: 500 mill.
  • Økte jernbaneinvesteringer: 400 mill, hvorav 38 mill. til kapasitetsøkning i Oslo-området, 34 mill. til bedre tilgjengelighet på Skøyen stasjon, og 50 mill. til sykkel- og innfartsparkering.
  • Økt bevilgning til jernbanedrift: 100 mill.
  • Planleggingsmidler Ahus-banen: 10 mill.

Andre relevante miljøsaker i alternativt budsjett:

  • Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort
  • Øke satsen i engangsavgiften for NOX-utslipp med 25 pst.
  • Økt veibruksavgift på bensin med 50 øre per liter
  • Økt veibruksavgift på autodiesel med 50 øre + opptrapping av innføring av lik pris på autodiesel og bensin gjennom vegbruksavgift og CO2-avgift over tre år. Tilsvarer en ytterligere økning på 46 øre per liter.
  • Innføre en gjennomgående CO2-avgift på 500 kr per tonn.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**