Våre politikere

Her er en oversikt over våre folkevalgte for perioden 2019-2023. Vi har tre representanter i bystyret.

Faste representanter
Erling Moe: Kommunalråd, formannskapet, bygningsrådet, medlem i oppvekstkomiteen
Trond Åm: Medlem i areal- og samferdselskomiteen
Lucie Katrine Sunde-Eidem: Medlem i kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen

Vararepresentanter
1. Eirin Iren Bekken Sørå: 1. vara til oppvekstkomiteen og 3. vara til kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen
2. Geir Liang: 1. vara til areal- og samferdelskomiteen og 3. vara til oppvekstkomiteen
3. Marthe Strickert: 1. vara til kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen og 3. vara til areal- og samferdselskomiteen
4. Ivar Koteng: 2. vara til areal- og samferdselskomiteen
5. Hanne Moe Reitan: 2. vara til kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen
6. Magne Mæhre: 2. vara til oppvekstkomiteen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**