Venstre vil gi gratis Aktivitetsskole til de med lavest inntekt

Foto: Sveinung Bråthen

Det nye byrådet varsler i sin byrådserkæring at de ønsker å gi gratis halvdagspass i Aktivitetsskolen (AKS) til alle i Oslo. I første omgang skal dette innføres i Groruddalsbydelene, Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Gamle Oslo. Venstres gruppeleder i Oslo, Guri Melby, mener det er et lite treffsikkert tiltak. Venstre vil heller prioritere gratis AKS til lavinntektsfamilier.

–Deltagelse i AKS er lavest hos de barna som kunne hatt størst utbytte av tilbudet, og vi vet at gratis AKS fungerer for å få flere til å delta. Det gjør vi med å tilby gratis AKS til de som trenger det, ikke med å gjøre tilbudet gratis for alle, sier Melby.

Hun viser til at innføring av gratis AKS på blant annet Tøyen skole vært en stor suksess, og at antall elever som deltar har økt fra 20 % til omtrent 100 %.

-Det viser at økonomi er et hinder for deltagelse, og det vil vi har slutt på. Ved å delta i Aktivitetsskolen får barna bedre forutsetninger for å greie seg bra på skolen både faglig, sosialt og språklig, sier Melby.

Melby mener den gradvise innføringen av gratis AKS til alle sender uheldige signaler og er lite treffsikkert.

-At jeg skal få gratis AKS til mine barn fordi jeg bor øst for Akerselva, mens en alenemor med tre barn på Frogner ikke skal ha råd, er helt absurd. Det bor dessverre fattige barn i hele byen – også på vestkanten. Tilsvarende bor det rike mennesker i hele byen. Men signalet som sendes fra byrådet er at de som bor i en av disse syv bydelene ikke har råd til AKS. Det er uheldig, sier hun.

Melby mener imidlertid byrådets forslag om at alle skal få gratis AKS er feil politikk til en svært høy pris.

 

-Venstre er opptatt av å få til større omfordeling ved å differensiere ordninger, slik at vi kan målrette innsatsen mot de som trenger det mest. Vi mener det er en gal prioritering å bruke store midler på å gi gratis Aktivitetsskoletimer til barn som har foreldre med svært høye inntekter, når vi kunne brukt pengene på mer gratis kjernetid i barnehage, i tillegg til AKS for de med lavest inntekter, sier Melby.

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**