Bedre og raskere integrering av flyktninger

Foto: Sveinung Bråthen

For å få en bedre og raskere integrering av flyktninger, må det satses på rask og mer fleksibel bosetting samt kort vei inn i arbeidslivet, mener hovedstyret i Oslo Venstre i en uttalelse vedtatt 5. november 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

For å få en bedre og raskere integrering av flyktninger, må det satses på rask og mer fleksibel bosetting samt kort vei inn i arbeidslivet. Oslo Venstre mener det må stilles strengere krav til kommunene for å øke bosetningen. Ingen kommuner skal kunne nekte å bosette flyktninger. Egenbosetting for flyktninger som skaffer seg arbeid og utdanning bør vurderes som en del av løsningen for å effektivisere bosetningen.

Ved å åpne for midlertidige arbeidstillatelser, vil man øke flyktningenes muligheter til å bli økonomisk uavhengige og selv bidra til velferdsstaten. Dette vil på sikt spare samfunnet for store utgifter, og sørge for at de som kommer hit, blir velfungerende borgere i det norske samfunnet.

Oslo Venstre mener at

  • Flere aktører må på banen i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger.
  • Økt vekt må legges på integreringstiltak innenfor arbeidslivet fra første dag.
  • Midlertidige arbeidstillatelser for flyktninger skal innføres.
  • Innføre norskopplæring og et redusert introduksjonskurs som kan gjennomføres i forbindelse med vanlig arbeid.
  • Innføre forsøk med lønnstilskudd for flyktninger for å gjøre det attraktivt å ansette dem.
  • Ha forenklede opptakskrav til studier for flyktninger som mangler dokumentasjon på fullført skolegang.

Syria

Uttalelsen ble vedtatt av Oslo Venstres hovedstyre torsdag 5. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**