Frykter kjøpesenter med bibliotek

Foto: Sveinung Bråthen

Under bystyrets møte i dag stilte Espen Ophaug fra Venstre spørsmål om hvor stor del av Deichmanske hovedbibliotek som faktisk blir brukt til bibliotekformål. Byrådet påstår 40 %, men Venstre frykter at opp til 70 % av biblioteksarealet kan bli brukt til andre formål med byrådets forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Byrådet Johansen har i sin tilleggsinnstilling nummer 2 til budsjettet for 2016 bedt om fullmakt til å omdisponere inntil 7500 kvadratmeter av arealet i nye Deichmanske hovedbibliotek til andre formål. Venstres spørsmål dreide seg om hvorvidt man regner alt areal i bygget (inkludert tekniske rom, trapperom og arealet i veggene) eller bare det som er satt av til bibliotek? Legger man til grunn at man bare kan leie ut de arealene som er avsatt til publikumsformål (10 500 kvm), blir det som er igjen til bibliotek bare fattige 600 kvm mer enn arealet på Hammersborg. Byråd Rina Mariann Hansen svarte ikke på spørsmålet. Saken avgjøres i bystyret onsdag neste uke.

Mye er usikkert om nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. I Finanskomiteen stilte opposisjonen spørsmål om hvorvidt de har vurdert om forslaget vil medføre at Deichmanske ikke lenger kvalifiserer for momsrefusjon. Hvis bygget inneholder for mange andre aktører, kan kommunen komme til å måtte dekke momsutgiftene selv, noe som vil påføre kommunen enda større utgifter enn det som allerede ligger inne til nytt hovedbibliotek.

-I verste fall risikerer vi å få et kjøpesenter med bibliotek til over tre milliarder kroner, sier Espen Ophaug.

Se saken i Østlandssendingen her.

Se debatten i spørretimen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**